4 Bí Quyết Khiến Đôi Tay ”Bận Rộn” – Ngăn Covid Từ Đôi Tay

Hàng ngày, tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vật thể, những nơi mà virus có thể tồn tại. […]